آدرس : گیلان – رشت – خیابان شریعتی – صیقلان – مهسا کامپیوتر

شماره‌ تلگرام و واتساپ شعبه‌ يک مهساکامپیوتر
۰۹۱۱۴۵۲۶۰۰۴

شماره تلگرام و واتساپ شعبه‌ شبانه‌روزی

۰۹۱۱۵۰۰۰۸۶۵

آدرس ايميل
computer.mahsa@yahoo.com

شماره تلفنهای شعبه‌ يک

۳۳۲۳۹۰۰۴ & 33263893-6

شماره‌ تلفن‌های شعبه‌ شبانه‌روزی

۳۳۳۶۰۸۶۵
۳۳۳۶۰۰۹۵